In House assistentie

Heeft u assistentie nodig als gevolg van ziekte of zwanger­schaps­verlof op C&B, global mobility , HR dan kan Expat Finesse u helpen op interim basis met jarenlange praktijkervaring en kennis van global mobility, gecombineerd met een concrete praktische en resultaatgerichte hands-on aanpak.

Assistentie bij loon­belasting­projecten

Expat Finesse assisteert bij specifieke C&B , loon­belasting­projecten waar u door tijdgebrek niet aan toekomt, zoals het aanpassen van HR, C&B of uitzendbeleid op basis van gewijzigde wetgeving of loonbelastingscan. bijvoorbeeld de werk­kosten­regeling of horizontaal toezicht. Expat Finesse kan deze en andere loon­belasting­projecten voor u uitvoeren.

Begeleiding van outsourcings­trajecten

Vaak doet de vraag zich binnen bedrijven voor of het niet voordeliger is om bepaalde HR / Payroll / Global Mobility diensten te outsourcen. Maar welke werkzaamheden worden dan geoutsourcet en welke service provider heeft dan de voorkeur en waarom? Jarenlange ervaring heeft wel geleerd dat, voordat werkzaamheden efficiënt geoutsourcet kunnen worden naar providers, het van belang is dat de interne structuur bij een bedrijf met betrekking tot deze werkzaamheden bekend moet zijn. Goede en op maat gemaakte procedures en afspraken afgestemd op het specifieke bedrijf en hun werknemers zijn een eerste vereiste, zodat bij outsourcing de additionele kosten beperkt blijven.

Expat Finesse assisteert u rondom de processen en het outsourcings­vraagstuk, het uitzetten van tenders naar de diverse service providers, en het maken van de vergelijking van de aanbiedingen van de verschillende providers zodat dit in de toekomst voor uw bedrijf kosten bespaart.