Advisering bij grens­overschrijdende situaties

Eenduidig beleid van de arbeids­voorwaarden (bij uitzendingen) geeft helderheid over de voorwaarden en verplichtingen van de werknemer en het bedrijf. Expat Finesse kan voor uw bedrijf HR, C&B en uitzendbeleid opstellen voor lange en/of korte uitzendingen. De fiscale, juridische en praktische kanten van het beleid worden uitgewerkt, en de communicatie naar uw werknemers en andere stakeholders wordt verzorgd.

Goede HR, C&B en GM ­procedures en -processen zorgen voor hogere effectiviteit en lager bedrijfsrisico. Door het tijdig aanvragen van alle formaliteiten is het bedrijf compliant en worden boetes voorkomen. Expat Finesse brengt de benodigde ­procedures en -processen helder in kaart.

Expat Finess kan ook assisteren bij het digitaliseren van het beleid in HR systemen.