Loonbelastinganalyse

Doordat de loon­belastingwetgeving in Nederland en de trends in de markt regelmatig wijzigen, heeft dit gevolgen voor het huidige arbeids­voorwaardenbeleid of procedures binnen uw bedrijf. Het is de vraag of uw huidige HR, C&B en GM beleid nog fiscaal en juridisch correct dan wel marktconform is en of alle formaliteiten en procedures in acht worden genomen. Bijvoorbeeld: Zijn uw mobiliteitsregelingen nog up to date dan wel marktconform?

Een analyse op het beleid en de procedures van de arbeids­voorwaarden geeft uw bedrijf inzicht in de risico’s, kansen en besparingen en benoemt de acties die genomen moeten worden. Expat Finesse kan deze analyse uitvoeren en geeft daarbij procesverbeteringen aan, waarbij de kwaliteit wordt geborgd door controles in de processen te bouwen.