Expat Finesse is de naam waaronder Eugenie van Dijk haar werkzaamheden als Global Mobility en Compensation & Benefits specialist verricht.

Ervaring in Global Mobility en C&B vraagstukken

Eugenie van Dijk studeerde Nederlands en fiscaal recht. Zij heeft meer dan 17 jaar ervaring opgedaan bij Andersen en Deloitte in het adviseren bij global mobility, vraagstukken zoals het opstellen,harmoniseren en implementeren van HR, C&B en expat policies en (uitzend-) procedures. Daarnaast is zij nauw betrokken geweest bij de advisering van bedrijven om te zorgen dat zij internationaal “in control” zijn met betrekking tot hun verplichtingen en compliancy op global mobility en C&B gebied. 

Tevens fungeert zij als sparrings­partner voor MT, HR en Tax directors van bedrijven op strategisch niveau met betrekking tot deze problematiek. Afgelopen 7 jaar heeft Eugenie in-house C&B en global mobility werkzaamheden verricht bij diverse bedrijven op operationeel en strategisch niveau. Zij heeft een hands-on mentaliteit en kan technische kennis praktisch toepassen en is resultaatgericht.

Specialist internationaal loon- en inkomstenbelasting en sociale zekerheidsrecht

Uit eigen ervaring weet Eugenie hoe het is om uitgezonden te worden en welke formaliteiten en procedures daarbij allemaal voor het bedrijf en de werknemer op fiscaal, juridisch, immigratie en sociaal­zekerheids­gebied van belang zijn. 

Eugenie is gespecialiseerd in internationaal loon- en inkomsten­belasting en sociale zekerheids­recht en is in staat om alle andere relevante aandachts­gebieden te signaleren zoals immigratie­verplichtingen en gevolgen voor de vennootschapsbelasting. Daarnaast heeft zij nauw samengewerkt met diverse aanbieders van global mobility diensten zoals relocation en dataproviders.

Toonaangevend

Eugenie heeft artikelen geschreven over diverse onderwerpen zoals de grens­arbeids­regeling, opties en ontslagvergoedingen in internationaal verband.