Compliancy is een kernbegrip. Expat Finesse helpt uw bedrijf te handelen in overeenstemming met de Nederlandse en internationale wet- en regelgeving. Naast het voorkomen van reputatieschade resulteert dit vaak in een kostenbesparing.

Expat Advisering

Advisering bij grens­overschrijdende situaties

expat advisering

Elke uitzending of grens­overschrijdende activiteit van een werknemer naar het buitenland of naar Nederland brengt andere belasting- en sociale zekerheids­gevolgen met zich mee, waarbij aan specifieke formaliteiten moet worden voldaan. In welk land is het arbeidsinkomen belast? In welk land moet het bedrijf sociale zekerheids­premies afdragen? Is een tewerkstellings­vergunning of visum noodzakelijk? Kan de 30%-regeling worden aangevraagd? Wat zijn de payroll verplichtingen voor het bedrijf?

Allerlei vragen waar Expat Finesse uw bedrijf antwoord op geeft om te zorgen dat u geen risico loopt en boetes worden voorkomen.  BELEID & PROCESSEN

Opstellen en implementeren beleid / processen

beleid processen

Eenduidig beleid van de arbeids­voorwaarden (bij uitzendingen) geeft helderheid over de voorwaarden en verplichtingen van de werknemer en het bedrijf. Expat Finesse kan voor uw bedrijf HR, C&B en uitzendbeleid opstellen voor lange en/of korte uitzendingen. De fiscale, juridische en praktische kanten van het beleid worden uitgewerkt, en de communicatie naar uw werknemers en andere stakeholders wordt verzorgd.

Goede HR, C&B en GM ­procedures en -processen zorgen voor hogere effectiviteit en lager bedrijfsrisico. Door het tijdig aanvragen van alle formaliteiten is het bedrijf compliant en worden boetes voorkomen. Expat Finesse brengt de benodigde ­procedures en -processen helder in kaart. 

Expat Finess kan ook assisteren bij het digitaliseren van het beleid in HR systemen.ANALYSE

Loonbelastinganalyse

loonanalyse

Doordat de loon­belastingwetgeving in Nederland en de trends in de markt regelmatig wijzigen, heeft dit gevolgen voor het huidige arbeids­voorwaardenbeleid of procedures binnen uw bedrijf. Het is de vraag of uw huidige HR, C&B en GM beleid nog fiscaal en juridisch correct dan wel marktconform is en of alle formaliteiten en procedures in acht worden genomen. Bijvoorbeeld: Zijn uw mobiliteitsregelingen nog up to date dan wel marktconform?

Een analyse op het beleid en de procedures van de arbeids­voorwaarden geeft uw bedrijf inzicht in de risico’s, kansen en besparingen en benoemt de acties die genomen moeten worden. Expat Finesse kan deze analyse uitvoeren en geeft daarbij procesverbeteringen aan, waarbij de kwaliteit wordt geborgd door controles in de processen te bouwen.INTERIM SERVICES

In House assistentie

interim services

Heeft u assistentie nodig als gevolg van ziekte of zwanger­schaps­verlof op C&B, global mobility , HR dan kan Expat Finesse u helpen op interim basis met jarenlange praktijkervaring en kennis van global mobility, gecombineerd met een concrete praktische en resultaatgerichte hands-on aanpak.

Assistentie bij loon­belasting­projecten

Expat Finesse assisteert bij specifieke C&B , loon­belasting­projecten waar u door tijdgebrek niet aan toekomt, zoals het aanpassen van HR, C&B of uitzendbeleid op basis van gewijzigde wetgeving of loonbelastingscan. bijvoorbeeld de werk­kosten­regeling of horizontaal toezicht. Expat Finesse kan deze en andere loon­belasting­projecten voor u uitvoeren.

Begeleiding van outsourcings­trajecten

Vaak doet de vraag zich binnen bedrijven voor of het niet voordeliger is om bepaalde HR / Payroll / Global Mobility diensten te outsourcen. Maar welke werkzaamheden worden dan geoutsourcet en welke service provider heeft dan de voorkeur en waarom? Jarenlange ervaring heeft wel geleerd dat, voordat werkzaamheden efficiënt geoutsourcet kunnen worden naar providers, het van belang is dat de interne structuur bij een bedrijf met betrekking tot deze werkzaamheden bekend moet zijn. Goede en op maat gemaakte procedures en afspraken afgestemd op het specifieke bedrijf en hun werknemers zijn een eerste vereiste, zodat bij outsourcing de additionele kosten beperkt blijven.

Expat Finesse assisteert u rondom de processen en het outsourcings­vraagstuk, het uitzetten van tenders naar de diverse service providers, en het maken van de vergelijking van de aanbiedingen van de verschillende providers zodat dit in de toekomst voor uw bedrijf kosten bespaart.